Powiat: Nowoczesny system alarmowania

Na terenie powiatu już działa nowoczesny system powiadamiania alarmowego. Na jego budowę Powiat pozyskał ponad blisko 400 tys. złotych ze środków zewnętrznych.

W lipcu 2016 roku przedstawiciele Powiatu Legionowskiego podpisali z samorządem województwa mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”. Projekt zakładał budowę i instalację 31 nowych punktów alarmowych, składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z pulpitem sterującym dla każdej z nich. Chodziło o dostarczenie optymalnego rozwiązania opartego na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych, wspomagających pracę powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów współpracujących. System uruchomiono w grudniu ubiegłego roku.

System umożliwia reagowanie na pełne spektrum zagrożeń. Połączony jest z centralą powiatową, centralą wojewódzką oraz systemami będącymi już w gminach. Dzięki niemu możliwe jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi i zjawiskami atmosferycznymi. W czasie wojny system będzie miał za zadanie ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. System zapewnia możliwość przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń i stanowi bezpośrednią odpowiedź na zalecenia dotyczące systemów ostrzegania, określonych we wszystkich dokumentach strategicznych, odnoszących się do zarządzania kryzysowego.

Punkty alarmowe zostały zlokalizowane we wszystkich gminach powiatu legionowskiego: gmina Legionowo - 7 syren, miasto i gmina Serock – 9 syren, gmina Jabłonna – 5 syren, gmina Nieporęt – 4 syreny i gmina Wieliszew – 6 syren.

Całkowita wartość projektu wyniosła 494 939,70 zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pozyskano 395 951,76 złotych. Reszta środków to wkład własny Powiatu i wszystkich gmin. Projekt został zrealizowany w ramach działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektu: Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, RPO WM 2014-2020.

Powiat Legionowski