Powiat: “Bezpieczna Droga – Bezpieczny Pojazd”

Działania „Bezpieczna Droga - Bezpieczny Pojazd” to wspólna inicjatywa kierownictwa legionowskiej komendy i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legionowskiego. W akcji brali udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Legionowa, jak i policjanci drogówki, którzy obecnie odbywają szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego w Zakładzie Ruchu Drogowego. Działania miały na celu m.in. ujawnianie kierujących po spożyciu alkoholu, sprawdzenie stanu technicznego pojazdów jak również kontrole przewożonego ładunku.

Dzięki wspólnej inicjatywie kierownictwa legionowskiej policji i szefostwa Centrum Szkolenia Policji, w dniu wczorajszym policjanci drogówki przy współpracy kolegów odbywających szkolenie specjalistyczne w zakresie kontroli ruchu drogowego w Zakładzie Ruchu Drogowego CSP, przeprowadzili działania prewencyjno – kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu legionowskiego.

Funkcjonariusze podczas kontroli zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, czas pracy oraz stan trzeźwości kierujących. Mundurowi dużą wagę przywiązywali również do przewożonego ładunku pod katem jego legalności Konsekwencji mogli spodziewać się także kierowcy jadący z nadmierną prędkością, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, bądź łamiący inne przepisy ruchu drogowego.

Podczas porannych działań policjanci skontrolowali ponad 40 pojazdów, z czego 6 to samochody ciężarowe.W trakcie akcji nałożyli 6 mandatów karnych, zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych oraz nałożyli 3 decyzje administracyjne w transporcie drogowym.

Współpraca Komendy Powiatowej i Centrum Szkolenia Policji dzięki przychylności Pani Komendant insp. Anny Rosół na działania podnoszące bezpieczeństwo na terenie powiatu, a zarazem zwiększenie wiedzy praktycznej funkcjonariuszy odbywających szkolenie zawodowe zaowocuje w najbliższym czasie kolejnymi tego typu działaniami.

KPP Legionowo

TAGI: