Oświadczenie Prezydenta Legionowa

Jestem zadowolony, że protokół wyniku referendum w Legionowie w końcu został opublikowany przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednocześnie chciałbym wyrazić oburzenie treścią oświadczenia Wojewody, który zwykłą, techniczną czynność, jaką jest publikacja protokołu w Dzienniku Urzędowym, próbuje zmienić w walkę polityczną. To właśnie dzisiejsze oświadczenie i ataki na legionowski samorząd oraz personalnie na posłów Platformy Obywatelskiej sprawiają, że publikacja nabiera za sprawą Wojewody Zdzisława Sipiery barw politycznych.

Treść oświadczenia Wojewody Mazowieckiego jest próbą ukrycia prawdziwych przesłanek niezrozumiałej zwłoki w publikacji wyników legionowskiego referendum lokalnego. Jak stanowczo podkreślaliśmy w kontaktach z Wojewodą, zarówno samorząd Legionowa, jak i Miejska Komisja ds. Referendum dopełniły wszystkich wymaganych prawem procedur w zakresie publikacji protokołu.

Cieszy mnie, że dzięki społecznej kontroli ogólnopolskich mediów, które zainteresowały się tą sprawą, nie powiodła się próba poddania w wątpliwość działań samorządu Legionowa.

Oświadczenie o odstąpieniu od wcześniejszych, niezgodnych z prawem propozycji dotyczących poświadczenia dokumentu, którego oryginał znajduje się u Wojewody Mazowieckiego i został zgodnie z wszelkimi wymogami przekazany do publikacji, traktujemy jako spóźnione, ale wreszcie zgodne z prawem wykonanie ustawowych obowiązków przez Wojewodę Mazowieckiego.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że próba przerzucenia odpowiedzialności za opóźnienie, wynikające z niewłaściwych opinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jest nie do zaakceptowania i absurdalna jest obarczanie odpowiedzialnością samorządu legionowskiego. W związku z tym nie zgadzam się na oskarżenia i tak mocny zarzut ze strony Wojewody Mazowieckiego, że legionowski samorząd łamie prawo. Nie jest to prawdą.

Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo

TAGI: