Michałów Reginów: Modernizacja przejazdu kolejowego

Na 21 przejazdach kolejowo – drogowych w woj. mazowieckim wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Będą nowe zabezpieczenia, oświetlenie i nawierzchnia dróg. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 25 mln zł zapewni bezpieczniejszy ruch drogowy i kolejowy. Właśnie rozpoczynają się pierwsze prace. Modernizacja przejazdów na Mazowszu jest częścią programu przejazdowego o wartości ponad ćwierć miliarda zł, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków UE.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt przejazdowy w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Zapewni on bezpieczniejszy i płynniejszy przejazd pociągów. Kierowcy zyskają lepsze warunki przejazdu przez tory.

W miejscowości Michałów Reginów, koło Legionowa zasadnicze prace na przejeździe kolejowo-drogowym będą trwały od 21 do 25 maja. Wymienione zostaną tory i nawierzchnia drogi. Między 21 a 25 maja, ze względu na szeroki zakres prac torowych pociągi SKM na linii od Legionowa do Wieliszewa zastąpiła komunikacja autobusowa. Kolejnym etapem będzie zainstalowane nowych urządzeń zabezpieczających przejazd i monitoring.

PLK zwiększają poziom zabezpieczeń przejazdów
Modernizacja 21 przejazdów w województwie mazowieckim ma wartość około 25 mln zł netto. To część projektu POIiŚ 5.2-9 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”. W ramach projektu przebudowane zostaną 182 przejazdy kolejowo-drogowe na terenie kraju. Przewidziano na to 256,7 mln zł netto. Projekt ubiega się o współfinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce. Poza programem przejazdowym wyższy poziom zabezpieczeń zyskują skrzyżowania kolejowo-drogowe także w ramach modernizacji linii. W woj. mazowieckim to obiekty m.in. na trasach Warszawa – Białystok oraz Warszawa – Radom.

Ostatnią akcją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rzecz zwiększania bezpieczeństwa na przejazdach jest oznakowanie skrzyżowań żółtą naklejką z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.