Legionowo: Zabrakło pieniędzy na budowę strażnicy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie unieważniła przetarg na budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej w Legionowie. Powodem była zbyt duża kwota, jaką chciał jedyny oferent. 

Komenda Wojewódzka ogłaszając przetarg na budowę zaplanowała wydać na ten cel środku które nie wystarczyły na rozstrzygnięcie przetargu. W terminie wpłynęła  jedna ofert na kwotę 19 milionów złotych.

W związku z przekroczeniem zaplanowanego budżetu, rozpisano nowy przetarg, zmieniając zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dzieląc budowę na etapy. W obecnym przetargu w 1. etapie, wybrany wykonawca będzie musiał do stycznia 2019 roku, wybudować budynek i oddać go w stanie surowym. Przetarg na 2. etap zostanie rozpisany w terminie późniejszym.

Czy tym razem oferenci zaproponują kwoty, które będą się mieścić w planach Komendy Wojewódzkiej? Czas na składanie ofert w 1. etapie mija 29 czerwca o godzinie 9:45.