Legionowo: “Nie truj! Daj oddychać!”

Problem jakości powietrza dotyczy całej Polski. W sezonie jesienno – zimowym na południu kraju normy są wielokrotnie przekraczane. Także na Mazowszu, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zdarzają się wieczory, kiedy poziom pyłu PM 2,5 jest bardzo wysoki. Legionowo, świadome jego negatywnych skutków dla zdrowia mieszkańców, podejmuje szereg działań mających uświadomić mieszkańcom zagrożenia związane z emisją smogu. Właśnie rusza kampania informacyjna „Nie truj! Daj oddychać”.

ulotka

W Polsce oddychamy najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej. Jak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska, z tego powodu co roku umiera przedwcześnie ok. 47 000 osób. To prawie tyle, ilu mieszkańców liczy Legionowo. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia pośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znalazły się aż 33 miasta z Polski. To, że nie ma tam Legionowa nie oznacza, że w naszym mieście nie występują wysokie stężenia pyłów.

Dopuszczalne dobowe poziomy zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 przekraczane są niemal w całym kraju. W przypadku drobniejszego pyłu PM 2,5 nie istnieją dobowe normy, przyjmuje się jednak, że poziom alarmowy osiąga dobowe stężenie przekraczające 300 μg/m3.

Miasto Legionowo rozpoczyna akcję, mówiącą o tym, że smog truje. Pod wspólnym hasłem „Nie truj! Daj oddychać” przygotowane zostały billboardy, ulotki, a także fanpage na Facebooku.

Czym można palić

- Smog powstaje nie tylko poprzez palenie śmieci, ale także spalanie kiepskiej jakości węgla czy mokrego drewna w kominku. Chcemy uświadomić naszym mieszkańcom, że smog wydobywający się z ich kominów przede wszystkim truje ich, ich dzieci i najbliższych sąsiadów w odległości ok 100 metrów. Żeby przestać się truć wystarczy zmienić opał na lepszy, albo skorzystać z możliwości całkowicie bezpłatnej wymiany pieca na gazowy – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

Straż Miejska od ubiegłego sezonu prowadzi akcję kontroli domowych kotłów. Jak pokazują wyniki kontroli, problem spalania śmieci jest marginalny. Dlatego miasto przygotowało i dystrybuuje ulotki mówiące o tym co można, a czego nie należy spalać w piecach.

- Mieszkańcy zgłaszają do Straży Miej­skiej wszyst­kie kop­cące kominy a tylko nie­wielka część z nich fak­tycz­nie spala odpady – w ubiegłym roku ujawniono 9 przypadków na 700 przeprowadzonych kontroli, w tym roku 3 na 400. Kon­trole te są jednak bez­silne wobec palenia legal­nymi, ale złej jakości czy mokrymi pali­wami, które jest zja­wi­skiem powszechnym – mówi Komendant Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski.

billboard1

Aplikacja WIOŚ

Stężenie pyłów w powietrzu w dużej mierze zależy od pogody. Ciepła, słoneczna i wyżowa może spowodować zjawisko inwersji, kiedy to zanieczyszczenia są skoncentrowane w warstwie przyziemnej. W takich okresach obserwuje się chwilowe, wysokie stężenia pyłów. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na astmę czy schorzenia kardiologiczne, dla osób starszych i małych dzieci. Aby dotrzeć z przekazem do najbardziej zainteresowanych miasto wydrukuje ulotki, informujące o aplikacji WIOŚ, pokazującej aktualne dane ze stacji pomiarowej w Legionowie. Aplikacja jest dostępna dla telefonów z systemem Android i IOS.

- Ważne jest, aby osoby najbardziej narażone na negatywne skutki smogu wiedziały o wzroście ryzyka związanego z wysokim stężeniem zanieczyszczenia powietrza, dlatego ulotki będą dystrybuowane w przychodniach, przedszkolach i żłobkach oraz w stowarzyszeniach skupiających osoby starsze – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

Nie truj! Wymień piec!

W dalszym ciągu promowana jest akcja wymiany pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Dotychczas z tej możliwości skorzystało około 100 mieszkańców, środki na ten cel zarezerwowano także w budżecie na 2017 rok. Od 19 listopada 2015 roku w Legionowie obowiązuje uchwała rady miasta o dofinansowaniu z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła: nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Wraz z wymianą na piec gazowy można także uzyskać dotację do przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Gmina finansuje do 8 tys. w przypadku wymiany pieca na gazowy czy olejowy i do 16 tys. na pompę ciepła. Pokrywa także koszt przyłącza gazowego.

billboard2