Legionowo: Tańsze ciepło

Od 1 października o 3% staniało ciepło, dostarczane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie taryfy ciepła, która stanowi zbiór cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział centralny w Warszawie NR DRE.WRC.4210-10.12.2017.RK z dnia 13 września 2017r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje w rozliczeniach za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01 października 2017r.

O wprowadzeniu zmian cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani indywidualnie pismami na minimum 14 dni przed wejściem w życie nowych cen i stawek opłat.

źródło: PEC Legionowo

TAGI: