Legionowo: Tańsze bilety ZTM

Mieszkańcy posiadający Kartę Legionowianina płacą mniej za bilety miesięczne i kwartalne ZTM, a różnicę pokrywa legionowski samorząd. Ale mamy kolejną dobrą wiadomość – dzięki rozmowom prowadzonym z ZTM m.in. przez prezydenta Romana Smogorzewskiemu bilety będą jeszcze tańsze. A budżet miasta na tym dużo zaoszczędzi.

Jak szacują legionowscy urzędnicy, wejście do I strefy biletowej kosztowałoby około 10 mln złotych więcej w skali roku. Oznaczałoby to, że zamiast około 7 mln złotych, budżet Legionowa musiałby wydawać ponad 17 mln aby ci, którzy pociągami i autobusami dojeżdżali do stolicy płacili mniej. Udało się jednak znaleźć inne, znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Nowa promocja ma kosztować około 850 tys. zł rocznie, a pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić dodatkowe pieniądze. Na czym to polega?

W tej chwili mieszkaniec Legionowa, posiadający Kartę Legionowianina z 30-dniowym biletem Warszawa Plus na 2 strefy płaci 166 zł. Gmina dopłaca do jego biletu 14 zł. Zgodnie z zaproponowanym nowym rozwiązaniem będzie on jednak płacił 120 zł, a gmina do jego biletu co miesiąc dopłaci 60 zł. Oznacza to roczną oszczędność w budżecie domowym w kwocie ponad 550 zł. Szacuje się, ze dla budżetu Legionowa zmiana ta oznacza 850 tys. zł więcej w skali roku.

Od lat usprawniamy system komunikacyjny na terenie Legionowa. Jest to jedna z podstawowych potrzeb naszych mieszkańców, których drażniły duże dysproporcje w cenach biletów w I i II strefie. ZTM za wejście do I strefy zaproponował nam wzrost opłat ponoszonych przez miasto o około 10 mln zł. A tej chwili już płacimy ponad 7 mln zł rocznie, jest to więc kolosalna różnica. W międzyczasie udało nam się obniżyć ceny ze 196 zł miesięcznie do 166 zł za bilet z Kartą Legionowianina. Teraz pojawiła się kolejna możliwość – mówi prezydent Roman Smogorzewski. – Jest to oferta sprawiedliwa, gdyż dopłacamy tylko do biletów naszych mieszkańców. Gdybyśmy weszli do I strefy, pieniądze pochodzące od legionowskich podatników opłacałyby tańsze bilety dla wszystkich podróżnych, także tych, których gminy nie chcą dofinansowywać takich rozwiązań. Będziemy więc płacić mniej i konkretnie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że to rozwiązanie niezwłocznie wejdzie w życie – dodaje prezydent Legionowa.

TAGI: