Legionowo: Strażnicy ukarali za niesprzątanie po psie

We wtorek 2 kwietnia około godziny 10, Patrol Ekologiczny Straży Miejskiej w trakcie przejazdu ulicą Kolejową zauważył kobietę, która spacerowała z owczarkiem niemieckim. Właścicielka psa nie posprzątała po zwierzęciu.

Interweniujący strażnik chciał pouczyć kobietę o obowiązku posprzątania po swoim psie. Kobieta na uwagi strażnika, była agresywna i w kierunku funkcjonariuszy zaczęła używać słowa powszechnie uznane za wulgarne. Strażnik nie reagując na zaczepki słowne, wylegitymował właścicielkę psa i nałożył na nią mandat karny. Kobieta nie skorzystała z prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Wobec tego interwencja została zakończona na miejscu.

Straż Miejska Przypomina:
Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, za takie wykroczenie, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w kwocie 100 zł.