Legionowo: Śmigłowiec ratowniczy dla strażaków

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z funduszy przeznaczonych na modernizację służb, pozyska wkrótce śmigłowiec ratowniczy. W związku z tym, niewielkiej zmianie uległ projekt budowy nowej strażnicy. W miejscu zaplanowanego boiska, wybudowane zostanie lądowiska dla śmigłowca Eurocopter. Co ciekawe takich śmigłowców Państwowa Straż Pożarna w Polsce mieć będzie 3, z czego jeden stacjonować będzie w Legionowie.

Obecnie Państwowa Straż Pożarna nie dysponuje jakimkolwiek statkiem powietrznym, w tym śmigłowcem ratowniczym. Z uwagi na spektrum zadań wykonywanych przez PSP przewidywany zakup śmigłowców podyktowany jest ich wykorzystaniem podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym przez specjalistyczne grupy ratownicze.

Śmigłowiec w Legionowie będzie mógł patrolować z powietrza teren powiatu ale i Mazowsza. Dzięki niemu można będzie dokładnie zlokalizować miejsce wystąpienia pożaru w lesie, czy przerwania wałów powodziowych podczas powodzi. Będzie mógł posłużyć w akcjach poszukiwawczych np. szybko transportując przewodnika z psem poszukiwawczym na miejsce akcji.

Budowa komendy droższa o 10 mln.
Zakup śmigłowca i zmiany w projekcie budowy, pochłoną dodatkowe 10 milionów złotych. Strażacy cieszą się, że to Legionowo wybrano jako jedna z pierwszych lokalizacji w kraju na tego typu sprzęt.

Pierwotny projekt budowy strażnicy zakładał na jej tyłach boisko sportowe.

W nowym projekcie zamiast boiska, znajduje się miejsce dla śmigłowca ratowniczego. (projekt poniżej)

Sąsiedzi mogą spać spokojnie
Ponieważ nowa strażnica zlokalizowana będzie obok Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", dźwięk silnika może być dużą uciążliwością dla sąsiadów. Mimo, że śmigłowiec posiada system dzięki któremu wylądować może bez włączonych silników, o tyle jego start może spowodować drobne uciążliwości hałasowe.

Oddanie do użytku nowej strażnicy u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Nowobarskiej oraz włączenie do służby nowego śmigłowca ratowniczego zaplanowano na pierwszy kwartał 2020 roku.