Legionowo: Rozmawiali o dzikich zwierzętach

Z inicjatywy Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Adama Nadworskiego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie dzikich zwierząt. Zebrani rozmawiali o tym jakie zwierzęta ostatnio pojawiają się na terenie miasta i jak z nimi postępować.

W spotkaniu poza komendantami Straży Miejskiej udział wzięli zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Prezes OSP Legionowo, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo, przedstawiciele Nadleśnictwa Jabłonna, lekarze weterynarii i pracownicy fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych oraz radna Małgorzata Luzak.

Zebrani omówili obowiązujące przepisy prawne i możliwości jakie posiadają w związku z pojawieniem się dzikich zwierząt na terenie miasta. Zebrani zapewnili o wszelkiej chęci pomocy przy odłowieniu czy leczeniu dzikich zwierząt.

Kolejnym etapem będzie wypracowanie bezpośrednich procedur postępowania w sytuacjach pojawiania się różnych zwierząt.

Straż Miejska Legionowo

Podziel się z innymi

Podziel się z innymi: