Legionowo: Pracownica banku okradła klienta?

Prokuratura Rejonowa w Legionowie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Policję w sprawie kradzieży pieniędzy jednemu z klientów Getin Noble Banku. Do zdarzenia doszło miesiąc temu w legionowskim oddziale banku. W sprawie podejrzewaną jest jedna z pracownic banku.

Nasz czytelnik postanowił opłacić rachunki dokonując przelewów z rachunku bankowego. Jako, że pieniądze potrzebne na wykonanie przelewów posiadał w gotówce, postawił wpłacić wpierw odpowiednią kwotę na rachunek bankowy i następnie wykonać przelewy. W celu dokonania wpłaty udał się do oddziału banku i tam dokonał wpłaty kwoty 500 złotych. Jak zawsze pracownik banku poprosił o dowód osobisty i przy pomocy numeru PESEL, dokonał wpłaty na konto klienta. Klient otrzymał potwierdzenie wpłaty i opuścił placówkę banku.

Po kilku godzinach od wpłaty gotówki nasz czytelnik postanowił wykonać zaplanowane przelewy. Po zalogowaniu się w aplikacji banku okazało się, że środki mimo iż powinny być na koncie natychmiast po wpłacie, nadal nie znajdują się na rachunku klienta. Mężczyzna sprawdził potwierdzenie wpłaty i okazało się, że widnieją na nim nie jego dane. Nie zgadzał się numer rachunku ani dane odbiorcy wraz z adresem zamieszkania.

Po przybyciu do oddziału i pokazaniu potwierdzenia, pracownica banku, która obsługiwała kilka godzin wcześniej klienta, nie była w stanie wytłumaczyć jak do tego doszło. W związku z faktem podejrzenia kradzieży pieniędzy, klient banku złożył zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowo.

Obecnie sprawę przejęli policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie w kierunku art. 286§1 Kodeksu Karnego. W sprawie przesłuchiwani są zarówno poszkodowany, pracownica banku jak i świadkowie.

Czy opisana sytuacja to błąd systemu bankowego, czy może celowe działanie pracownicy banku? Czekamy na wyniki policyjnego śledztwa. Klientów banków uczulamy na dokładne sprawdzanie i czytanie dokumentów i potwierdzeń otrzymywanych z banku.

Art 286§1KK:

- Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.