Legionowo: Ponad 900 kontroli Ekopatrolu w 2018 roku

Legionowski Ekopatrol podsumowuje działania z tego roku. Statystyka pokazuje, że przeprowadzono ponad 900 kontroli, nałożono 10 mandatów i wydano 15 pouczeń.

Ekopatrol dba o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, sprawdza m.in. zgodność z przepisami takie elementy jak: czym palimy w piecach, jak składujemy odpady na posesji, zagospodarowanie wód deszczowych, szamba, rachunki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, warunki w jakich są trzymane zwierzęta.

Ogólnie w całym 2018 roku przeprowadzono 908 kontroli Ekopatrolu z czego: odwiedzono 547 budynków, nałożono 10 mandatów, 15 pouczeń ustnych strażnika miejskiego i sporządzono 2 wnioski do sądu. Dane te obejmują jedynie kontrole Ekopatrolu, który dokonuje ich przy obecności Strażnika Miejskiego.