Legionowo: Podpisano umowę na zarządzenie dworcem

Już na początku stycznia 2017 r. konsorcjum spółek PEC i KZB przejmuje zarządzanie obiektami wybudowanymi w ramach Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.

Wczoraj (29.12) został podpisany stosowny akt notarialny. Wcześniej władze Legionowa otrzymały formalną akceptację tej formy zarządzania nieruchomością od wszystkich instytucji pośredniczących. Umowa została zawarta na 20 lat.

Przedmiotem dzierżawy są: budynek dworca z "Mediateką", parking wielopoziomowy na os. Piaski oraz budowany parking od strony centrum miasta, nowo wybudowana część przejścia podziemnego od strony os.Piaski oraz teren na którym znajdują się przystanki autobusowe wraz z postojem taksówek.

Konsorcjum miejskich spółek zajmie się m.in. wynajmem lokali wewnątrz budynku dworca, ale ma obowiązek uwzględnienia wyników raportu z konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia tych lokali. W umowie zapisano bezwzględny zakaz oddania ww. lokali na cele związane z prowadzeniem gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek innej działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, na działalność typu sex-shop lub polegającą na wprowadzaniu do obrotu substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw."dopalaczy".

Dzierżawca poinformował, że jest zobowiązany do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania dworca oraz zapewnienia możliwości prowadzenia działalności przez wszystkich przewoźników zbiorowego transportu pasażerów w sposób bezpieczny i zgodny z odrębnymi przepisami.

Dzierżawca ma obowiązek zachowania przeznaczenia obiektu i musi działać na rzecz zwiększenia liczby osób korzystających z transportu zbiorowego. W umowie, jak zapowiadano, zapisano obowiązek prowadzenia punktu kasowego lub zapewnienia prowadzenia tego punktu przez osobę trzecią. PEC "Legionowo" Sp. z o.o. i KZB Legionowo Sp z o.o. zawarły umowę konsorcjum 9 listopada b.r. Spółki wspólnie stanęły do przetargu na dzierżawę Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.

Liderem konsorcjum jest PEC "Legionowo" Sp. z o.o., który jest także pełnomocnikiem reprezentującym konsorcjum, KZB pełni rolę partnera.

TAGI: