Legionowo: Pasieka na dachu ratusza

Na dachu budynku Urzędu Miasta Legionowo zamieszkały cztery rodziny pszczele. Dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie, na urzędzie stanęła pasieka. Opiekę nad pszczołami sprawować będzie Referat Ochrony Środowiska we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasze Pszczoły”.

Tym samym Legionowo dołączyło do miast biorących aktywny udział w przeciwdziałaniu ginięciu pszczół, będących niezbędnym elementem ekosystemu. Pszczoły, zapylając rośliny, dostarczają człowiekowi niezbędne do życia produkty. Obecnie na terenach wiejskich, ze względu na postępującą chemizację rolnictwa, obserwuje się masowe wymieranie pszczół. Pasieki miejskie mogą zrekompensować te straty. Pszczelarze podkreślają, że miód z miejskiej pasieki, wbrew obawom, jest pozbawiony zanieczyszczeń, a pszczoły w miastach czują się doskonale.

To kolejny etap systematycznych działań prowadzonych przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo w zakresie ochrony bioróżnorodności na terenie miasta. Tylko w tym roku podjęto już szereg inicjatyw z tym związanych:

- rozdano 144 budki lęgowe dla ptaków – zarządcy legionowskich nieruchomości otrzymali budki dla jerzyków oraz sikorek i szpaków,

- objęto ochroną 183 kasztanowce – zastosowano specjalistyczne pułapki feromonowe na drzewach, mające chronić przed szkodnikiem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,

- założono ponad 400 m2 łąk kwietnych – na terenie Parku im. Solidarności, Parku Jana Pawła II oraz wzdłuż ulicy Sowińskiego zamiast trawników powstaną kwietne łąki, dzięki czemu pszczoły, także te z urzędowej pasieki, będą miały pożywienie,

- rozdano mieszkańcom 3200 kwiatów, 1600 ziół, 900 krzewów oraz 1000 drzew – podczas Festiwalu Zieleni, który odbył się w ramach Pikniku Obywatelskiego w dniu 23 kwietnia, przekazano mieszkańcom rośliny – większość z nich to gatunki miododajne.

W bieżącym roku planowane są kolejne działania w dziedzinie ochrony przyrody. Są to między innymi: objęcie ochroną wyjątkowo cennego przyrodniczo dębu rosnącego na osiedlu Ludwisin oraz renowacja miejskich skwerów i parków.

TAGI: