Legionowo: Odprawa roczna policjantów

W podsumowującej, wyniki pracy policjantów za rok 2017 roku odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Anna Jędrzejewska- Szpak z Zastępcą i kadrą kierowniczą. W odprawie uczestniczył także Wicestarosta Legionowski Jerzy Zaborowski. Obecni byli także dowódcy jednostek mundurowych i przedstawiciele innych instytucji na co dzień współpracujących z naszą komendą i podległymi komisariatami.

Co roku na jego początku odbywa się odprawa roczna. Ma ona na celu zaprezentowanie wyników pracy policjantów za ubiegły rok. W ubiegłotygodniowej czwartkowej odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Anna Jędrzejewska- Szpak wspólnie z Zastępcą i kadrą kierowniczą.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wicestarosty Legionowskiego Jerzego Zaborowskiego oraz Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego, u którego na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta zorganizowane zostało spotkanie. Na naradę przyjechali także burmistrz i wójtowie gmin oraz dowódcy służb mundurowych i przedstawiciele innych instytucji ściśle współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Legionowie.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofowi Smeli przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie mł. insp. Dariusza Chojnowskiego. Następnie głos zabrała p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Anna Jędrzejewska- Szpak, która przywitała zaproszonych gości. Następnie omówiła wyniki pracy policjantów pionu kryminalnego i dział logistyczno - kadrowy. Nie obyło się bez podziękowań skierowanych do przybyłych gości za dotychczasową współpracę i wsparcie.

Dalsza część odprawy dotyczyła pracy policjantów pionu prewencyjnego. Tę tematykę zreferował Zastępca Komendanta mł. insp. Dariusz Chojnowski. Swoje podziękowanie dla legionowskich stróży prawa przekazał również Wicestarosta Legionowski Jerzy Zaborowski oraz szef miejscowej Prokuratury Rejonowej w Legionowie Ireneusz Ważny.

W dalszej kolejności głos zabrał zastępca szefa garnizonu stołecznego odpowiedzialny za pion kryminalny mł. insp. Krzysztof Smela, który wyraził uznanie za uzyskane wyniki przez legionowskich funkcjonariuszy. Nakreślił także zamierzenia i plany Komendy Stołecznej Policji na rozpoczęty rok.

Na zakończenie odprawy przełożona legionowskich policjantów w asyście Zastępcy Komendanta Stołecznego wręczyła dwóm policjantom z Komisariatu Policji w Serocku- mł. asp. Adamowi Baka i st. sierż. Jarosławowi Gos rozkazy o wyróżnieniu nagrodą finansową od Komendanta Stołecznego Policji za uratowanie życia, tonącemu w Jeziorze Zegrzyńskim, mężczyźnie. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku.

Na koniec odprawy podinsp. Annę Jędrzejewską-Szpak czekała miła niespodzianka. Z rąk Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Anny Brzezińskiej otrzymała ona podarunek w postaci książki za współpracę legionowskiej Policji w realizacji zajęć w tegoroczne ferie na temat bezpieczeństwa w internecie z dziećmi ze świetlicy terapeutycznej w Legionowie przy ul. Olszankowej E.