Legionowo: Nowy Zarząd w Ochotniczej Straży Pożarnej

Jednym z punktów Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie, które odbyło się w sobotę (9.03), było udzielenie absolutorium i wybór władz stowarzyszenia.

W trakcie tajnego głosowania, druhowie zadecydowali o zmianach w zarządzie i powołaniu nowych członków. Tym samym decyzją większości nowym prezesem został dh Piotr Kołodziński a naczelnikiem dh Andrzej Mosakowski. Zastępcą naczelnika dh Kamil Kwiatkowski. Gospodarzem wybrano dh Huberta Podgrudnego. Skarbnikiem została dh Renata Mosakowska, sekretarzem dh Daniel Kaczmarczyk, który zajmie się również sprawami działalności medialnej jednostki. Członkiem zarządu wybrany został dh. Tomasz Kołodziński.

W skład komisji rewizyjnej weszli: dh Marek Sztylko, dh Łukasz Lewandowski, dh Mariusz Koblak.

Nowemu zarządowi gratulujemy wyboru i życzymy jak najmniej akcji ale za to dużo ćwiczeń.