Legionowo: Nowy samochód w strażackich koszarach

Pod koniec 2016 roku informowaliśmy, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie znalazła się na liście projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, zakłada on zakup prawie 200 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Do Legionowa trafił właśnie lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek służb ratowniczych w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski.

Marek Karpowicz
Foto: KP PSP Legionowo i Marek Karpowicz