Urząd Miasta Legionowo zakupił dwa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. Będą one wykorzystywane według bieżących potrzeb w placówkach oświatowych i instytucjach kultury oraz innych budynkach publicznych. Ta inwestycja jest konieczna, by zapewnić bezpieczniejsze funkcjonowanie instytucji w okresie epidemii koronawirusa.

Urządzenia Nocospray są użytkowane w szpitalach, ambulansach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i restauracjach. Są kompatybilne ze sprzętem elektronicznym znajdującym się na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii i innych tego typu miejscach. Korzystają z nich gabinety weterynaryjne i zakłady produkcyjne. Ich użycie pozostawia bezpieczniejsze środowisko mikrobiologiczne. Skutecznie zmniejsza ryzyko zakażeń szpitalnych oraz skraca czas leczenia.

Urządzenie Nocospray nie niszczy sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach, dezynfekuje go. Sucha mgła o wielkości ok. 5 mikronów dochodzi w każde miejsce, szczególnie w miejsca niedostępne tradycyjną metodą dezynfekcji. Nie pozostawia osadu. Co istotne następuje bardzo szybka dyfuzja środka w całym pomieszczeniu, co umożliwia użytkowanie pomieszczenia już po 60 minutach. Zapewnia likwidację bakterii, wirusów, grzybów, spor – a jego skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – Procesy dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną. Określenie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej, sporobójczej i wirusobójczej obejmującej bakteriofagi.

W związku z pandemią koronawirusa konieczne jest wprowadzenie szczególnych zasad bezpiezeństwa w przestrzeni publicznej. Dokładna dezynfekcja wszelkich obszarów, z którymi mogli mieć kontakt chorzy na Covid-19 uczniowie, pracownicy oświaty i kultury pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowania. Od marca dostarczamy maseczki, rękawice, przyłbice i żele antybakteryjne do placówek oświatowych. W urzędzie wprowadziliśmy nowe zasady obsługi klienta i na bieżąco kilka razy dziennie dezynfekowane są klamki, poręcze, przyciski w windach i na klatkach schodowych – wszystko z dbałości o biologiczną czystość publicznych pomieszczeń i bezpieczeństwo ludzi – mówi Piotr Zadrożny, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

Dwa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń będą obsługiwane przez przeszkolonych wcześniej strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i pracowników Straży Miejskiej. Koszt ich zakupu to 30 000 zł. Instytucje kultury (MOK, Muzeum Historyczne i Miejska Biblioteka Publiczna) oraz placówki oświatowe (szkoły i przedszkola), będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie do Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, który z ramienia urzędu zajmuje się koordynacją tego typu działań.

Podziel się z innymi