Legionowo: Nowe ubrania dla strażaków z PSP

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie otrzymali nowe ubiory. Środki na ich zakup przekazał Powiat Legionowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt zakupu ubiorów to blisko 40 tys. zł.

Dzięki nowym ubiorom zwiększy się gotowość operacyjna powiatowych strażaków, a tym samym wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Z pozyskanych środków zakupiono dwa komplety odzieży chroniącej przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem oraz 21 kompletów ochronnej odzieży specjalnej typu Nomex. Na ten cel Powiat Legionowski przekazał dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł, zaś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił wsparcia w formie dotacji w wysokości 18 941,80 zł.