Legionowo: Nowe tory tak, ale nie przez miasto

Znów jest pomysł, aby miasto podzielić nową linią kolejową. Przez spokojne dzielnice mieszkaniowe Bukowiec i Grudzie, w pobliżu os. Piaski mają pędzić ekspresy z prędkością 250 km/h. To nie żart, tylko oficjalna koncepcja rządowej spółki CPK. Stanowczy sprzeciw zapowiadają prezydent miasta i radni.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja tego projektu wprowadziłaby ogromny chaos. Na terenie miasta powstałaby kolejna linia dużych prędkości i po raz kolejny zostałoby ono przez nią podzielone. Jednocześnie stworzenie jej od podstaw wymagałoby ogromnej wycinki drzew.

Do 10 marca br. można składać w ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu głównego jak i załączników. Obecnie Urząd Miasta Legionowo przeprowadza wewnętrzne analizy dokumentu mające na celu wypracowanie odpowiednich opinii i uwag.

Jednakże już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z dokumentem stworzonym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. i wysyłania swoich uwag. Projekt dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) odnaleźć można na stronie – https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Dokument obejmuje następujące przedsięwzięcia:

Inwestycję: port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym. W zakresie Inwestycji w SSL zebrano podstawowe założenia oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji.

Kolejowe Inwestycje Towarzyszące, na które składają się:
– nowe odcinki linii kolejowych – dla których określono korytarze przebiegu,
– kolejowa infrastruktura badawcza.

Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla których określono korytarze przebiegu.

Pozostałe Inwestycje Towarzyszące, których lokalizacja jest zależna od dalszych analiz i decyzji dotyczących zarówno samej Inwestycji, jak i poszczególnych Kolejowych i Drogowych Inwestycji Towarzyszących.

Korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących przedstawiono w kontekście istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej, której modernizacja i przebudowa nie jest objęta zakresem dokumentu SSL. W załącznikach 1 i 2 znajduje się prezentacja rozmieszczenia korytarzy na mapach topograficznych w skali 1:50 000.

Dokument SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać:
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl; na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie CPK sp. z o.o.) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza lub ustnie do protokołu. II.

Jedna z map przebiegu korytarza odcinka linii kolejowej nr 20 (ciągłą różową linią zaznaczono granice miasta).

Podziel się z innymi

Podziel się z innymi: