Legionowo: Dwa nowe parkingi na Piaskach

Startują pierwsze projekty dotyczące mobilności miejskiej w Warszawie i 15 gminach podwarszawskich. Samorządy metropolii warszawskiej pozyskają 60 mln zł na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Dzięki środkom europejskim w Legionowie powstaną dwa parkingi przy stacji PKP Legionowo Piaski.

Inwestycje będą realizowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy o dofinansowanie wybranych projektów zostaną niebawem zawarte.

Metropolia warszawska dąży do tego, aby być miejscem przyjaznym i dostępnym dla własnych mieszkańców. Ma aspiracje być na tyle atrakcyjną, aby chcieli się tu osiedlać wysokiej klasy specjaliści z różnych obszarów gospodarczych. Dlatego istotne jest prowadzenie przez samorządy zaangażowane w rozwój metropolii działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu w aglomeracji. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży w szczególności mieszkańcom gmin wokół stolicy w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie znacznie poszerzona sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów w Warszawie oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą (Legionowie, Markach, Lesznie, Wołominie, Kobyłce, Radzyminie, Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Wieliszewie, Jaktorowie, Pruszkowie, Piastowie, Michałowicach).
Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych kryteriów wyboru była bliska lokalizacja planowanych inwestycji przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący, posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane.

14748

 

/UM Legionowo/