Legionowo: Narada roczna policjantów

W miejskim ratuszu odbyła się narada roczna legionowskich policjantów podsumowująca pracę w 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych oraz instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji wraz ze swoimi Zastępcami przedstawili wyniki pracy legionowskich policjantów osiągnięte w ubiegłym roku.

W czwartek (2.02) o 11.00 w sali konferencyjnej miejskiego ratusza odbyła się narada służbowa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu legionowskiego w 2016 roku.

W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Legionowski Jerzy Zaborowski, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Mazur, Zastępca Wójta Gminy Wieliszew Zenon Popławski, Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski. Ponadto na zaproszenie przybyli Prokurator Rejonowy Ireneusz Ważny, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Pich, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Adam Nadworski, Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Szymon Rosiak, Anna Łaniewska Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej Dorota Glinicka, ppłk Sebastian Leszczyński z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz kpt Mariusz Taperek Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin. Na naradzie obecna była kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Legionowie wraz z podległymi komisariatami.

W pierwszej części narady Komendant Powiatowy Policji w Legionowie inspektor Waldemar Perdion rozpoczął omawianie wyświetlanej prezentacji multimedialnej na temat wyników pracy legionowskich policjantów. Omówił zagadnienia kadrowe, logistyczne. Przedstawił także priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 oraz swoje lokalne.

Inspektor Waldemar Perdion podziękował za wsparcie finansowe od samorządów całego powiatu, które w roku 2016 wyniosło 338 690 zł. Fundusze zostały wykorzystane w szczególności na służby ponadnormatywne oraz zakup nowych radiowozów.

Nastepnie Komendant Powiatowy omówił nowe narzędzia wirtualne, które pojawiły się w 2016 roku tj. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację na telefony „Moja Komenda”. KMZB to nowatorskie narzędzie umożliwiające mieszkańcom wskazywanie miejsc czy zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne lub uciążliwe. Na terenie powiatu legionowskiego w 2016 roku zarejestrowano 745 zgłoszeń (138 potwierdzonych, 607 niepotwierdzonych). Mieszkańcy powiatu jako najbardziej uciążliwe wskazali przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie.

Podczas swojej wypowiedzi inspektor Waldemar Perdion zwrócił uwagę pracę profilaktyczną realizowaną przez podległych policjantów. Podkreślił wagę działalności profilaktyczno-edukacyjnej i zaangażowanie policjantów w prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

Następnie głos zabrał podinspektor Dariusz Chojnowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, nadzorujący pion prewencji. Komendant omówił i podsumował pracę mundurowych, którzy pełnią służbę w patrolu, na drogach i bezpośrednio mają kontakt ze społeczeństwem.

Dyżurni w 2016 roku odebrali 22462 zgłoszeń na numer alarmowy. Policjanci ujawnili 25177 wykroczeń. Mundurowi zabezpieczyli 45 imprez masowych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym nastąpiła bardzo znaczna poprawa. W roku 2015 odnotowaliśmy 59 wypadków drogowych, w których rannych zostało 74 osoby, a 7 zabitych. W 2016 roku natomiast zaistniało 29 wypadków, w których rannych zostało 36 osób a 3 osoby zabite.

W 2016 roku policjanci ujawnili 397 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Dla porównania w 2015 roku było ich 386. Policjanci legionowskiej drogówki w 2016 roku zatrzymali 849 praw jazdy w tym 756 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/ h.

Pracę legionowskich policjantów z pionu kryminalnego przestawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinspektor Krzysztof Kapuściński. Jak wynika ze statystyk na terenie całego powiatu w 2016 roku wszczętych zostało 2513 postępowań przygotowawczych, w tym 1654 dotyczyło przestępstw kryminalnych. W 2016 roku nastąpił spadek dynamiki przestępstw wszczętych w porównaniu do roku 2015. Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 zanotowano spadek ogólnej liczby wszczętych przestępstw w 7 wybranych kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczenstwa o 155.

Podinspektor Krzysztof Kapuściński omówił następnie najważniejsze realizacje spraw prowadzonych w legionowskiej komendzie oraz zatrzymania sprawców przestępstw. Podziękował za dobrą współpracę między miejscową prokuraturą. Również Prokurator Rejonowy Ireneusz Ważny wyraził słowa podziękowania za wspólną pracę.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Legionowie jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim przybyłym na naradę roczną za obecność i dotychczasową współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

/KPP Legionowo/