Legionowo: Matka Boża u Jana Kantego

Jasnogórska Pani w kopii cudownego obrazu nawiedziła parafię św. Jana Kantego w Legionowie. Tłumy wiernych uczestniczyły w dobie nawiedzenia. Parafianie w uroczystej procesji wyszli na powitanie obrazu w rejon ulicy Mickiewicza, gdzie przyjechał samochód - kaplica.

W imieniu wiernych obraz powitał proboszcz parafii ks. prałat Lucjan Szcześniak a w progach świątyni ks. bp. senior Hneryk Hoser, który następnie przewodniczył uroczystej Mszy świętej.