Legionowo: Co po likwidacji gimnazjów?

Sejm uchwalił ustawę o reformie oświaty, podpis Prezydenta Andrzeja Dudy zatwierdził zaproponowane w niej zmiany. Od 1 września 2017 roku wracamy do 8-letniej szkoły podstawowej. Co reforma zmieni w legionowskiej siatce szkół?

W Legionowie wszystkie gimnazja prowadzone przez Gminę Legionowo funkcjonują w zespołach szkół. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, umożliwia następujące rozwiązania w tym zakresie:

1) zespoły szkół złożone jedynie ze szkoły podstawowej i gimnazjum (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół) staną się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których do 31 sierpnia 2019 r. będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów;

2) zespoły szkolno – przedszkolne złożone z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum (Zespół Szkolno – Przedszkolny, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2) pozostaną dalej zespołami szkolno – przedszkolnymi złożonymi z przedszkoli i ośmioletnich szkół podstawowych, w których będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów;

3) w przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 złożonego z gimnazjum i liceum planowane jest włączenie Gimnazjum nr 2 do II Liceum Ogólnokształcącego i dalsze prowadzenie przez Gminę Legionowo liceum z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi;

4) jedyna samodzielna Szkoła Podstawowa nr 7 stanie się od 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Jak zapowiada odpowiedzialny za legionowską oświatę Piotr Zadrożny, planowane jest prowadzenie zajęć dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 7 w budynku dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, który dysponuje odpowiednim wyposażeniem do nauczania takich przedmiotów jak fizyka, geografia czy chemia. Będzie to rozwiązanie przejściowe.

Obwody klas gimnazjalnych od 1 września 2017 r. pozostają bez zmian. Natomiast biorąc pod uwagę skrócony, ośmioletni cykl kształcenia w szkołach podstawowych oraz nowe inwestycje mieszkaniowe, planowana jest zmiana obwodów 3 szkół podstawowych.

W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zaplanowane zostały spotkania w szkołach:

- 30 stycznia br. w Zespole Szkół nr 3 dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych począwszy od r. szk. 2017/2018 zamieszkujących obszar głównie Osiedla Batorego w związku z planowaną zmianą obwodu szkoły.

W pozostałych szkołach spotkania nie są planowane ze względu na fakt, że nauczyciele ani uczniowie nie odczują żadnych zmian.

/UM Legionowo/

TAGI: