Legionowo: Konkurs na logo

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza konkurs na logo 100 lat nazwy Legionowo. Termin składania prac upłynie 22 marca, spiesz się!

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie projektu graficznego logo. Projekt może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać bezpośrednio do historii Legionowa. Twórca logo może oprzeć swą wizję np. o takie symbole jak: gen. Bolesław Roja - „ojciec chrzestny” nazwy Legionowo; Centralny Zakład Balonowy – pionierska produkcja balonów i zawody o puchar Gordona Bennetta z dwukrotną wygraną balonu „Kościuszko” z Legionowa w latach 1933 i 1934; wojskowe miasteczko na Polesiu Wołyńskim, od którego zaczerpnięto nazwę dla koszar zlokalizowanych na terenie dzisiejszego Legionowa.

Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz mieszkańcy Legionowa.

Projekt logo należy składać w następujących formatach:
- kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4,
- na nośnikach elektronicznych, płytach CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF, *JPG w wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym (np. CDR), z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania lub przesyłając link do chmury z wyżej wymienionymi plikami na adres: nikodem.karolak@um.legionowo.pl wpisując w tytule wiadomości „100 lat nazwy Legionowo - Logo” oraz podając w treści imię i nazwisko uczestnika.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać bądź przesyłać na adres: Urząd Miasta Legionowo, Biuro Obsługi Klienta, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Prace powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt graficzny logo obchodów 100 lat nazwy Legionowo”. Oceniane będą tylko prace nadesłane bądź dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo do 22 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta).

NAGRODY
Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie Prezydent Miasta Legionowo. Dla autora, którego logo wybrane zostanie w postępowaniu konkursowym, przewidziana jest nagroda w postaci publicznego informowania przez organizatora Konkursu o wykonawcy zwycięskiego znaku graficznego, a także rower górski i bilet na bezpłatny lot na uwięzi balonem podczas oficjalnych obchodów 100 lat nazwy Legionowo (tj. 11 maja 2019 r. - lot balonem uzależniony jest od warunków atmosferycznych). Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureata bez podania przyczyny.

Planowane ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25 marca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo www.legionowo.pl oraz na portalu Facebook – profil Miasto Legionowo.

TAGI: