Legionowo: Jednak będzie remont peronu na Piaskach

Wbrew doniesieniom lokalnych mediów, peron PKP Piaski zostanie wyremontowany. Przetarg zostanie rozstrzygnięty zaraz po tym, jak podczas najbliższej sesji Rada Miasta zwiększy środki przeznaczone na tę inwestycję.

Do przetargu stanęły dwa podmioty, najniższą ofertę złożyła legionowska firma „Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz”.

- Różnica pomiędzy ofertą przedsiębiorcy a zaplanowanymi na ten cel środkami jest niewielka, dlatego podczas najbliższej sesji zwiększymy budżet na przebudowę peronu. Jak tylko radni zatwierdzą zmianę w budżecie umowa zostanie podpisana, przetarg nie będzie powtarzany – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

Na stacji PKP Piaski zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu, pochylnia oraz dojścia do peronu z kostki betonowej, zamontowane zostaną nowe barierki ochronne, wiaty peronowe wraz z siedzeniami i koszami na śmieci, wykonane zostanie odwodnienie peronu wraz z montażem skrzynek odpływowych oraz studni chłonnych, wymienione słupy oświetleniowe wraz z oprawami.

/UM Legionowo/