Legionowo: Ekopatrol w szkołach

Od stycznia tego roku w Legionowie działa Ekopatrol. Jego głównymi zadaniami są: prowadzenie kontroli z zakresu ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna.

Upoważnieni przez Prezydenta Miasta Legionowo pracownicy Ekopatrolu prowadzą zarówno kontrole doraźne na podstawie zgłoszeń mieszkańców, jak również planowe na terenach mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych. Kontrole planowe nastawione są na informowanie mieszkańców o źródłach, szkodliwości i przeciwdziałaniu smogowi oraz przekonywanie ich do skorzystania z finansowanego z budżetu Gminy Legionowo programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła.

Do tej pory Ekopatrol zapukał do ponad 460 domów. Drugim równie ważnym celem powoływania Ekopatrolu jest edukacja ekologiczna wszystkich mieszkańców miasta. Nadszedł czas, aby przez kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży zmieniać mentalność pokolenia ich rodziców i dziadków. W tym celu od połowy lutego Ekopatrol podjął działania na rzecz edukacji ekologicznej wśród młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta.

Paweł Budzyński pracownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo i przedstawiciel miejskiego Ekopatrolu rozpoczął, skierowany do wszystkich uczniów drugich klas legionowskich gimnazjów, cykl zajęć z zakresu ochrony powietrza. Prowadzone w formie warsztatów lekcje dotyczą składu atmosfery, zjawisk w niej zachodzących zarówno naturalnych jak i związanych z działalnością człowieka, przyczyn powstawania smogu i jego następstw zdrowotnych oraz sposobów ograniczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza. Prowadzący podkreśla, że smog jest problemem zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.

Podczas każdych zajęć młodzież dowiaduje się o działaniach urzędu miasta na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym o programie dofinansowania wymiany pieców z węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Prowadzący angażuje młodzież do czynnego udziału w zajęciach wykorzystując do tego tablice multimedialne, smartfony i czujnik zanieczyszczeń powietrza. Skłania do dyskusji i znajdowania własnych pomysłów na poprawę jakości powietrza. Urozmaica warsztaty filmami i zabawą.

Mamy nadzieję, że młodzi legionowianie dotrą z nabytą na warsztatach wiedzą do swoich rodzin czy znajomych i skłonią ich do proekologicznych zachowań w życiu codziennym, w tym, zachęcą do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła.

Do końca marca Ekopatrol przeszkoli wszystkich uczniów drugich klas z legionowskich gimnazjów.

UM Legionowo