Legionowo: Będzie referendum w sprawie przyłączenia do stolicy

Radni Legionowa na zwołanej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta złożyli wniosek o dopisanie do porządku obrad, punktu dotyczącego przeprowadzenia referendum w sprawie przyłączenia Legionowa do Warszawy. Wniosek poparło 20 radnych. W głosowaniu nad złożonym wnioskiem za opowiedziało się 21 radnych. Referendum odbędzie się 26 marca.

Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: "Czy jest Pani/Pan za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo".

TAGI: