Legionowo: Będzie 80 km ścieżek rowerowych

Na terenie ośmiu podwarszawskich gmin powstanie blisko 80 km ścieżek rowerowych. Projekt, w którym partnerem wiodącym jest Gmina Legionowo uplasował się na 1. miejscu projektów rekomendowanych przez samorząd województwa mazowieckiego do dofinansowania w ramach ZIT.

W legionowskim urzędzie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie.

„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” zakłada budowę 77,32 km tras rowerowych, w tym w Legionowie 10,41 km. Ogólna wartość projektu to 60 mln zł, w tym dofinansowanie wyniesie 48 mln zł. Wartość projektu na terenie gminy Legionowo to 6,9 mln zł, dofinansowanie wyniesie 80%, czyli 5,5 mln zł.

- Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane – informuje w komunikacie prasowym urząd marszałkowski w Warszawie.

- To wyjątkowo duży projekt, który będzie realizowało 8 gmin z 4 powiatów. Jeszcze nie funkcjonowaliśmy w tak dużym partnerstwie – mówił podczas spotkania prezydent Roman Smogorzewski – Ta współpraca jest wyzwaniem, współpraca ponadpowiatowa to nowe, ale potrzebne doświadczenie, gdyż ścieżki rowerowe powinny się łączyć i stanowić spójny system komunikacyjny.

- To sukces, że udało nam się porozumieć co do przebiegu tras, sukcesem jest pozyskanie tak dużego dofinansowania w wysokości 80% z nowej perspektywy unijnej, przed nami ciężka i wytężona praca, gdyż czasu jest niewiele – powiedział przedstawiciel partnera wiodącego projektu, jakim jest Gmina Legionowo.

Realizacja projektu ma zostać ukończona do czerwca 2018 roku, Legionowo zobowiązało się zakończyć budowę ścieżek do końca 2017 roku.

W Legionowie ścieżki powstaną w ulicach: Handlowa, Jagiellońska, Kolejowa, Kwiatowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Strużańska, Suwalna i za Zespołem Szkolno - Przedszkolnym.

Projekt inwestycyjny „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”, przeznaczony jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa.