Jabłonna: Przewoźnicy lobbują u radnych w sprawie komunikacji?

W środę (25.10) w Jabłonnie odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. Jednym z jej punktów była uchwała o zmianie budżetu. Radni mieli zwiększyć środki na komunikacje gminną L-34 i L-41. Okazało się, że po otwarciu ofert, kwoty zaproponowane przez oferentów, przewyższają środki zaplanowane na realizację zadania.

Przetarg na obsługę linii lokalnych ogłosił Zarząd Transportu Miejskiego, który do linii dokładać będzie 20 % kosztów funkcjonowania. Po otwarciu ofert okazało się, że 3 przewoźników złożyło oferty a najkorzystniejsza wpłynęła od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie. Przewoźnik zaoferował 4 autobusy z emisją spalin Euro5 a za realizację zadania zaproponował cenę 1.110.037,50 zł. Kwota choć wyższa od innego oferenta firmy Stalko Przybysz i Wspólnicy, została oceniona najlepiej. Firma Stalko zaproponowała autobusy z emisją spalin Euro4. W ogólnej punktacji przetargowej PKS Polonus uzyskał najwięcej punktów. Ponieważ na realizację zadania zaplanowano ponad 170 tysięcy mniej, radni muszą podjąć decyzję o przesunięciu lub nie środków przeznaczonych na komunikację. Gdyby radni podjęli uchwałę i środki przesunęli, to nie byłoby konieczności ogłaszania nowego przetargu w przeciwnym razie ZTM może unieważnić przetarg i rozpisać nowy. Jednym z zapisów przetargu była informacja o cenie biletów. Normalny miał kosztować 3 zł a ulgowy 1,50zł.

Radny na nocnych rozmowach z przewoźnikami

Radni na środowej sesji mieli dokonać zmian w budżecie i przeznaczyć dodatkowe 170 tysięcy na realizację zadania transportowego na terenie gminy. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany budżetu w 2017 roku. Radny Zenon Chojnacki złożył wniosek o uruchomienie bezpłatnej linii lokalnej. Radny Arkadiusz Syguła poparł wniosek radnego Chojnackiego przyznając, że do 3 w nocy rozmawiał z różnymi firmami komunikacyjnymi i ustalił, że w kwocie jaka jest w przetargu, są firmy chętne do obsługi linii nawet bez dopłaty mieszkańców za bilety. Ostatecznie radny Syguła złożył wniosek o unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego z nową specyfikacją. Radny zawnioskował o starsze autobusy z 2006 roku z emisją spalin Euro3 i biletami za 1 zł. Radni większością głosów sprzeciwili się wnioskowi radnego Syguły.

Problem daty

Ponieważ dyskusja trwała bardzo długo i zabrakło czasu na inne punkty z porządku obrad, przewodniczący postanowił ogłosić przerwę i wznowić obrady w poniedziałek 30 października. Podczas poniedziałkowej sesji, radni podejmą uchwałę budżetową, gdzie przeniosą środki na komunikację. Skutkuje to poważnymi problemami w dochowaniu terminów. Komunikacja lokalna miała ruszyć 6 listopada. Do czasu zakończenia sesji Rady Gminy, nie można podpisać żadnej umowy, ponieważ uchwała nie weszła w życie.