Darmowa Komunikacja Miejska

Darmowa Komunikacja Miejska

Na terenie miasta Legionowa funkcjonują trzy bezpłatne linie autobusowe dowożące mieszkańców w różne rejony miasta w szczególności do Centrum Komunikacyjnego.

DKM

D1.1

D1.2

d2-page-001

d3.1-page-001

d3.2-page-001