Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj bezpłatnie swój rower

Od 28 kwietnia 2017r. policjanci z powiatu legionowskiego rozpoczynają akcję znakowania rowerów pod nazwą „Nie daj szansy złodziejowi – Oznakuj bezpłatnie swój rower”. Dzięki wsparciu Starosty Legionowskiego i przekazaniu pełnego sprzętu do grawerowania zarówno w siedzibie legionowskiej komendy oraz w komisariatach każdej z gmin mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oznakować swój jednoślad.

Głównym celem projektu jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na jednoślady. Znakowanie będzie prowadzone przez dzielnicowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Akcja znakowania rowerów zainicjowana i zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie przy jednoczesnym wsparciu Starosty Legionowskiego ma na celu przeciwdziałanie kradzieżom rowerów na terenie całego powiatu. Akcja ma dać poczucie mieszkańcom, że ich rowery zostaną dodatkowo zabezpieczone przed ewentualną kradzieżą i szybciej zidentyfikowane w przypadku odnalezienia przez policjantów gdy już doszło do przestępstwa.

Dodatkowe oznakowanie, poprzez grawerowanie numerów na podzespołach i częściach rowerowych, da Policji i Straży Miejskiej/Gminnej możliwość weryfikowania legalności posiadanych jednośladów i sprawdzanie czy należą one do właściwej osoby.

Procedura znakowania roweru polega na wygrawerowaniu specjalnym urządzeniem, jakim jest „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr, a następnie rejestracji w bazie danych prowadzonej przez Policję.

Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w miejscu widocznym naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru.

Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału - wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

- rama roweru pod kierownicą,
- ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
- przedni widelec.

Dzięki oznakowaniu każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę Policji, w której został oznakowany.

Przed oznakowaniem roweru, policjant wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu.

Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.

Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywać się będzie na podstawie:

dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, wg. oświadczenia właściciela.
Znakowanie rowerów rozpocznie się w piątek 28 kwietnia 2017 roku w godzinach 10.00-18.00 i będzie prowadzone przez policjantów – dzielnicowych na terenie całego powiatu.

Chęć udziału w akcji znakowania roweru należy zgłosić telefonicznie:

w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Legionowie ul. Jagiellońska 26B tel. 22 604 82 27, 600 997 280
w Komisariacie Policji w Serocku ul. Pułtuska 7 - tel. 22 782 75 07
w Komisariacie Policji w Nieporęcie ul. Wojska Polskiego 3 - tel. 22 774 87 57
w Komisariacie Policji w Jabłonnie ul. Modlińska 102B - tel. 22 774 43 44
w Komisariacie Policji w Wieliszewie ul. Al.Solidarności 25 - tel. 22 782 30 77

W przypadku chęci oznakowania większej liczby rowerów na imprezach plenerowych/masowych organizowanych przez placówki oświatowe, urzędy i instytucje proszę kontaktować się z osobą koordynującą znakowanie jednośladów - Specjalistą Jednoosobowego Stanowiska ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Legionowie st. asp. Justyną Stopińską tel. 22 604 82 61, 22 774 27 77, e-mail: justyna.stopinska@ksp.policja.gov.pl.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego chętnych do oznakowania rowerów.

„NIE DAJ SZANSY ZŁODZIEJOWI - OZNAKUJ BEZPŁATNIE SWÓJ ROWER !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

t