Chotomów: Ekspresowa komisja Budżetowa

Tylko pięć minut trwały obrady Komisji Budżetowej gminy Jabłonna. To było najkrótsze posiedzenie radnych w nowej kadencji. W środę, 18 lutego o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Chotomowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej. Radni obradowali przez… pięć minut. W porządku obrad przewidziano tylko zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

- Zmiany są kosmetyczne i dotyczą jedynie kwestii technicznych - poinformowała radnych Beata Stolarska, skarbnik gminy.
M.in. poprawiono błąd pisarski w wydatkach majątkowych oraz wpisano przedłużenie umowy na funkcjonowanie Samorządowego Informatora SMS. Jak dodała pani skarbnik, żadna ze zmian nie wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.
Zainteresowaniem radnych nie cieszył się punkt "sprawy różne". - Sesja będzie od tego - zakomunikował radny Arkadiusz Syguła.

Tekst i foto: Jabłonna dla Mieszkańców

TAGI: