Chotomów: Dotacja dla pasieki

5 tys. złotych dotacji otrzymało Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę pasieki edukacyjno-szkoleniowej w Chotomowie.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych. Program realizowany jest w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

W konkursie ofert wniosek Stowarzyszenia „Nasze Pszczoły” uzyskał 27 punktów na 28 możliwych. Otrzymane środki pozwolą na rozbudowę pasieki oraz instalację systemu nawadniania w ogrodzie miododajnym, zlokalizowanym na jej terenie.

Pasiekę szkoleniowo-edukacyjną otwarto jesienią ubiegłego roku. Służy propagowaniu wiedzy o pszczelarstwie i roli pszczół w ekosystemie. Utworzenie pasieki Powiat Legionowski wsparł kwotą blisko 10 tys. zł.

/Starostwo Powiatowe w Legionowie/