Centrum Komunikacyjne czyli poprawa jakości komunikacji

Wkrótce do użytku zostanie oddany drugi parking wielopoziomowy w Legionowie, mieszczący się przy ul. Tadeusza Kościuszki. Obiekt ten pomieści 345 pojazdów i ułatwi parkowanie przy dworcu od strony centrum miasta. Jest to kolejny element dofinansowanej ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Centrum Komunikacyjnego.

Oddanie do użytku tego obiektu to lepsza i bardziej komfortowa organizacja podróży z udziałem środków transportu indywidualnego (pojazd samochodowy, rower) i zbiorowego (kolej, autobus). Inwestycja wpisuje się w realizację polityki ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie aglomeracji warszawskiej oraz ograniczenie udziału w ruchu pojazdów indywidualnych w m. st. Warszawa.

Inwestycja „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” obejmuje utworzenie przy stacji kolejowej „Legionowo” głównego centrum przesiadkowego miasta, powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiadujących.

Zadanie to obejmuje Centrum Komunikacyjne (dworzec) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dwa obiekty garażów wielokondygnacyjnych, perony dla autobusów, ulicę Szwajcarską, stanowiącą drogę dojazdową do węzła komunikacyjnego – integrującego różne formy transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej – transport kolejowy oraz autobusowy i
pośrednio transport lotniczy.

Wynikiem realizacji projektu jest zauważalna już teraz poprawa wydajności oraz komfortu dla użytkowników kolei i autobusów na terenie miasta Legionowo oraz Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Zmiany spowodowały również wzrost funkcjonalności całego systemu transportowego Legionowa oraz okolicznych miast i gmin, tworząc z Centrum Komunikacyjnego główny ośrodek transportu zbiorowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu 2 – Środowisko i infrastruktura – Obszar wsparcia – Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska – Cel 3 – Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

Propozycja art. do gazety o centrum-popr-page-001

TAGI: