Wiara

Zmiany wikariuszy w parafiach w Legionowie i Jabłonnie

Kuria Diecezjalna Warszawsko Praska poinformowała o tegorocznych zmianach księży wikariuszy. W dwóch parafiach w Legionowie oraz w Jabłonnie nastąpią zmiany. Nie będzie zmian proboszczów na terenie powiatu legionowskiego w granicach administracyjnych diecezji. Ksiądz Mariusz Danelczyk – mianowany wikariuszem Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Zastąpi na tym stanowisku księdza Leszka Dudę, który został mianowany wikariuszem...
Czytaj więcej

Legionowo: Uczcili 13. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

W poniedziałek (2.04) chwilę przed godziną 21:37 pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Legionowie zebrali się mieszkańcy, którzy uczcili 13. rocznicę śmierci Papieża Polaka. Po modlitwie litanią do św. Jana Pawła II odśpiewano oazową pieśń Barka. Wierni którzy przybyli na spotkanie pod pomnikiem, nie kryli zdziwienia, że żaden kapłan do nich nie przyszedł, wspólnie...
Czytaj więcej

Legionowo: Matka Boska Częstochowska u żołnierzy

Nawiedzająca parafie dekanatu legionowskiego kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, przybyła również do parafii wojskowej. Powitania na ulicy Piłsudskiego dokonali biskup Marek Solarczyk i ks. płk Zenon Pawelak oraz Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Na czas powitania obrazu na ulicy Piłsudskiego w rejonie kościoła ruch na drodze został zamknięty. Nad bezpieczeństwem czuwała legionowska Straż Miejska. Wierni...
Czytaj więcej

Legionowo: Matka Boża u Jana Kantego

Jasnogórska Pani w kopii cudownego obrazu nawiedziła parafię św. Jana Kantego w Legionowie. Tłumy wiernych uczestniczyły w dobie nawiedzenia. Parafianie w uroczystej procesji wyszli na powitanie obrazu w rejon ulicy Mickiewicza, gdzie przyjechał samochód - kaplica. W imieniu wiernych obraz powitał proboszcz parafii ks. prałat Lucjan Szcześniak a w progach świątyni ks. bp. senior Hneryk...
Czytaj więcej

Legionowo: Matka Boża w kościele Miłosierdzia Bożego

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej kontynuuje pielgrzymowanie po powiecie legionowskim na terenie diecezji warszawsko praskiej. W czwartek 22 lutego obraz przybył do parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie. W powitaniu Jasnogórskiej ikony udział wzięli licznie zebrani wierni na czele z duchowieństwem. Do parafii na czas nawiedzenia przybył abp. Henryk Hoser, biskup senior warszawsko praski.

Pogoda Legionowo z serwisu

Zauważone

Zauważone

Materiały Wideo