Białobrzegi: Będzie kanalizacja

Urząd Gminy Nieporęt ogłosił przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym. Projekt otrzymał dofinansowanie 6 mln złotych.

Na osiedlu w Białobrzegach zaprojektowano ok 1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników retencyjno-rozsączających, które odprowadzają wody opadowe do gruntu, likwidujących problem powstających na drodze osiedla kałuż.

W Zegrzu Południowym zaplanowano 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedna zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa to 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.

Na realizację inwestycji gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

/UG Nieporęt/

TAGI: