3 firmy chętne do zaprojektowania i rozbudowy DK61 Legionowo – Zegrze

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty w przetargu na projekt i rozbudowę DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Wpłynęły 3 oferty. 

Najniższą ofertę na kwotę 194 840 229,92 zł złożyło Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (lider), TORPOL (partner).

Pozostałe oferty:

  1. 202 844 003,48 zł, Strabag;
  2. 254 024 620,86 zł, BUDIMEX

Jak będą oceniane oferty?
Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – 30 proc.,

Termin realizacji Kontraktu – 10 proc.,
Cena – 60 proc.

Najważniejsze terminy
Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosków o ZRID-y do 10 miesięcy od daty podpisania umowy).  Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest III kw. 2024r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa 4,5 km istniejącej DK61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

DK61 sukcesywnie rozbudowywana

Od 2006 roku trwają prace związane z rozbudową DK61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki. Pierwszym zadaniem była budowa obwodnicy Jabłonny, która została oddana do ruchu w 2008 r. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Prace zostały rozpoczęte od budowy wiaduktu nad torami PKP oraz dojazdów do niego. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonnej do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 r. Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r. Druga jezdnia na odcinku pomiędzy Zegrzem a Serockiem została dobudowana w latach 2007-2008. Od 2011 roku Serock omijamy wybudowaną obwodnicą.

TAGI:

Podziel się z innymi