114 tys. zł z budżetu Mazowsza dla sołectw z powiatu legionowskiego

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw rozstrzygnięty. Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw w miejscowości Topolina, zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dożynkowej z Józefowa czy zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa Sikory – to tylko niektóre inwestycje w powiecie legionowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W powiecie legionowskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 12 sołectw z 4 gmin – Nieporęt, Serock, Jabłonna oraz Wieliszew. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

Ideą programu jest realizacja tych najmniejszych inwestycji i pomysłów mieszkańców, które są dla nich bardzo ważne. Tym razem dzięki ponad 11,4 mln zł, wsparcie otrzyma aż 1178 sołectw z Mazowsza. Jestem przekonana, że dzięki tym pieniądzom powstaną wspaniałe przedsięwzięcia – podkreśla Bożena Żelazowska radna województwa mazowieckiego.

Lista beneficjentów z powiatu legionowskiego:

 

Lp.

Beneficjent – Gmina

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Nieporęt

Zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dożynkowej z Józefowa

10 000,00

2.

Nieporęt

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wolskiej 71a w Stanisławowie Drugim

10 000,00

3.

Nieporęt

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 1/3 w Rembelszczyźnie

10 000,00

4.

Serock

Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej miejscowości Szadki

10 000,00

5.

Serock

Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze

10 000,00

6.

Serock

Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie

10 000,00

7.

Jabłonna

Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie

10 000,00

8.

Wieliszew

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w miejscowości Kałuszyn

10 000,00

9.

Wieliszew

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Michałów-Reginów

10 000,00

10.

Wieliszew

Doposażenie sali spotkań w Centrum Sportowo-Kulturalnym w miejscowości Krubin

9 000,00

11.

Wieliszew

Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw w miejscowości Topolina

10 000,00

12.

Wieliszew

Zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa Sikory

5 000,00

suma: 114 000,00

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania istotne dla ich mieszkańców. Inwestycje mogły obejmować:

– ład przestrzenny, zieleń gminną i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
– remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw i sal zabaw,
– zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
– remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej,
– wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Podziel się z innymi

Podziel się z innymi: